ชื่อ - นามสกุล :นางสาวญาณกร ต้ายไธสง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานอนามัยโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :045-xxxxxx
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :