ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธพงษ์ สุไชยชิต
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด