ชื่อ - นามสกุล :นางสุรีย์พร กันเทพา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานห้องสมุด
ที่อยู่ :โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :045-xxxxxx
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานห้องสมุด